Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

w Lewinie Brzeskim

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery – zadbaj o swoją przyszłość!

Email Drukuj PDF

Innowacja realizowana była w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim w okresie od października 2015 r. do czerwca 2016 r. przez p. Annę Dobrowolską-Urbanek oraz p. Małgorzatę Góźdź. Działaniami zostali objęci wszyscy uczniowie klas trzecich. Stoją oni przed trudnym wyborem dalszej drogi kształcenia. Szkoła nie zatrudnia doradcy zawodowego, zadania te spoczywają na wychowawcach i rodzicach. Wśród uczniów klas trzecich gimnazjum przeprowadzono ankietę, której wyniki wskazały na duże zainteresowanie pozyskaniem wiedzy na temat możliwości wyboru dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej.

Zajęcia prowadzone były w ramach zajęć technicznych, lekcji wychowawczych, informatyki, zajęć pozalekcyjnych i indywidualnych konsultacji.

Nowatorstwo polegało na zorganizowaniu na terenie szkoły zajęć indywidualnych i grupowych dla uczniów klas trzecich: wykładów, warsztatów, konsultacji, możliwość skorzystania z testów predyspozycji zawodowych, samooceny zainteresowań zawodowych, poznaniu zawodów i kwalifikacji zawodowych, wzięcie udziału w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanych na terenie Gimnazjum. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzegu w zakresie psychoedukacji rodziców na temat komunikacji z dorastającym dzieckiem oraz pomocy w wyborze kariery zawodowej dziecka.

Korzyści wdrożenia innowacji:

- rozpoznanie własnych predyspozycji, talentów, mocnych i słabych stron, zainteresowań i aspiracji zawodowych,

- poznanie możliwości wyboru dalszej drogi kształcenia,

- umiejętność dokonania wyboru szkoły ponadgmnazjalnej,

- zapoznanie się z korzyściami jakie płyną z ukończenia wybranej szkoły ponadgimnazjalnej,

- zapoznanie się z wachlarzem zawodów i kwalifikacji zawodowych,

- poznanie i wykorzystanie stylu ucznia się,

- zapoznanie się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego i zasadami rekrutacji.

Po zakończeniu zaplanowanych działań przeprowadzono ewaluację. Wyniki badania uczniów biorących udział w innowacji wskazywały na znaczny przyrost wiedzy uczniów nt. możliwości kontynuowania nauki w kontekście zmieniającego się rynku pracy.