Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

w Lewinie Brzeskim

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Realne zagrozenia

Re@lne zagrożenia w wirtualnym świecie

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2015/16 w naszym gimnazjum wdrożona została innowacja pedagogiczna pt. „Re@lne zagrożenia w wirtualnym świecie”. Autorkami były: p. Anna Dobrowolska-Urbanek i p. Agnieszka Adamska. Projekt realizowany był od grudnia 2015 r. do maja 2016 r., działaniami objęto wszystkich uczniów gimnazjum. Zajęcia prowadzone były w ramach lekcji informatyki, lekcji wychowawczych, zajęć technicznych, zajęć pozalekcyjnych.

Nowatorstwo polegało na prowadzeniu na terenie szkoły szeroko rozumianych działań i zajęć dotyczących zwiększenia świadomości zagrożeń płynących z Internetu. Były to lekcje prowadzone w ramach przedmiotu informatyka, zajęcia z wychowawcą, zajęcia techniczne, zajęcia pozalekcyjne. Przeszkolono po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału w zakresie wiedzy niezbędnej uczniom (uczniowie Ci byli liderami), którzy przeprowadzili zajęcia dla swoich koleżanek i kolegów z klasy. Przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej oraz pedagogizację Rodziców w przedmiotowym zakresie. W czasie realizacji innowacji na terenie szkoły włączyliśmy się w ogólnopolskie akcje: zorganizowaliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz Dzień Bezpiecznego Internetu (w ramach lekcji informatyki). Ponadto uczniowie projektowali i wykonywali plakaty dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, redagowali gazetkę nt. zagrożeń, jakie mogą spotkać młodego człowieka w wirtualnym świecie. Powstały prezentacje multimedialne: „Dobre rady dla młodego człowieka, aby bezpiecznie korzystał z sieci, czyli Internetu”, „Zagrożenia z jakimi może się spotkać gimnazjalista korzystając z Internetu – oczami ucznia”, „Zagrożenia w Internecie”.