Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

w Lewinie Brzeskim

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Matematyka (nieco) inaczej

Innowacja pedagogiczna z matematyki

Email Drukuj PDF

"Matematyka (nieco) inaczej" to tytuł innowacji matematycznej realizowanej w naszym gimnazjum w bieżącym roku szkolnym przez 20 uczniów pod opieką p. Iwony Kasprzak i p. Anny Dobrowolskiej-Urbanek. Pod koniec listopada gościliśmy 20 uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu wraz z nauczycielkami p. Jolantą Kopij i p. Joanną Stawicką, wówczas odbyło się inauguracyjne spotkanie połączone z nocowaniem (szersza relacja w artykule z 13 grudnia 2014 r.). Teraz przyszedł czas na rewizytę. W związku z obchodzonym 14 marca Światowym Dniem Liczby Pi gimnazjaliści z PG3 w Brzegu zaprosili nas do swojej szkoły - przygotowali wiele atrakcji, było "coś dla ciała i dla ducha".

Matematyczne spotkanie rozpoczęli uczniowie z naszego gimnazjum przedstawiając prezentację na temat liczby pi. Wszyscy odbiorcy byli zachwyceni prezentacją Damiana Studzińskiego, Pawła Stępczyńskiego i Marcina Oleksego. W programie był również turniej gier logicznych, konkurs matematyczny oraz odnajdywanie kolejnych cyfr daty urodzenia w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi (każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat z informacją, na którym miejscu znajduje się jego data urodzenia).

W spotkaniu uczestniczył również reporter z Radio Park. Tu relacja Piotra Mrówki: zobacz.

 

Matematyka (nieco) inaczej, to znaczy jak? Rzecz o innowacji w gimnazjum w Lewinie Brzeskim

Email Drukuj PDF

Uczniowie współcześnie przejawiają zainteresowanie nowatorskimi metodami pracy na wszystkich przedmiotach nauczania. Wśród nauk, które stanowią o sukcesach w różnych dziedzinach życia, jest matematyka. Ona zmusza do logicznego myślenia, sprawności intelektualnej i pomaga w uczeniu się innych przedmiotów szkolnych. Nauczyciele w trosce o aktywne uczestnictwo młodzieży w procesie uczenia się wciąż poszukują nowych metod, a informacje pozyskane od młodzieży pozwalają na realizację zajęć ciekawych i dających coraz lepsze efekty. Wśród uczniów gimnazjum przeprowadzono ankietę, której wyniki wskazały na duże zainteresowanie zajęciami koła matematycznego, potrzebę wzbogacania pracy o ciekawe, nietypowe elementy, rozbudzenie ciekawości uczniów i podniesienie efektywności nauczania. Stąd pomysł na wprowadzenie w naszym gimnazjum innowacji, którą zatytułowałyśmy „Matematyka (nieco) inaczej”. Nowatorstwo projektu polega na tym, że zajęcia są prowadzone przez czterech specjalistów - nauczycieli matematyki z grupą zainteresowanych uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Drugim nowatorskim pomysłem jest zaproszenie do współpracy nauczycieli i uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu. Zaplanowano szereg ciekawych i rozwijających zadań, m.in. grę terenową, turniej o nazwie „Matematyczny Czar Par”, konkursy , turnieje oraz prezentacje matematyczne. Nasi uczniowie będą mieli sposobność do rozwiązywania zadań o różnych treściach i pokrewnych metodach rozwiązania; typowych, przestawionych w sposób niestandardowy, atrakcyjniejszy, zawierających rekwizyt, zdjęcie lub cytat z literatury. Sięgniemy również po gry logiczne i strategiczne.

Wszystkie plany i działania mają jeden cel: pomóc młodzieży w rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, wykorzystywaniu zdobytych w szkole umiejętności i wiadomości w życiu codziennym. Niemniej ważnym jest uczenie się pracy w zespole, umiejętne dzielenie zadań, wymiana informacji i umiejętności miedzy uczniami. Sympatycznym elementem i zarazem korzyścią z tego typu współdziałania jest możliwość poznawania nowych rówieśników z zaprzyjaźnionej szkoły. Wymiernym natomiast efektem przeprowadzenia działań innowacyjnych wśród uczniów ma być usprawnienie przygotowania do egzaminu gimnazjalnego oraz ułatwienie uczenia się w szkołach ponadgimnazjalnych.

Do tego typu zadań trzeba przystąpić ze świadomością perspektywy wzmożonej pracy, dodatkowych działań, potrzeby mobilizowania uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Nauczycielkami, które zaplanowały i rozpoczęły współpracę w ramach innowacji „Matematyka (nieco) inaczej” są panie: Jolanta Kopij, Joanna Stawicka, Anna Dobrowolska – Urbanek i Iwona Kasprzak.

Więcej…
 

Innowacyjne gimnazjum

Email Drukuj PDF

Nasze gimnazjum już od wielu lat należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. W bieżącym roku szkolnym grupa uczniów z klasy 2a, 3b i 3c realizuje innowację pedagogiczną "Matematyka (nieco) inaczej" pod opieką p. Iwony Kasprzak oraz p. Anny Dobrowolskiej-Urbanek. Do współpracy zaproszono p. Jolantę Kopij oraz p. Joannę Stawicką wraz z uczniami z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu. Odbyło się już pierwsze spotkanie, w którym uczestniczył także dziennikarz reprezentujący Radio Park. Wkrótce zamieścimy obszerną relację z tego spotkania. Już teraz można przeczytać i posłuchać na stronie radiowej.