Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

w Lewinie Brzeskim

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
mPotęga

Podsumowanie projektu „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!”

Email Drukuj PDF

Przekonali się o tym uczniowie oddziałów gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim. Od września do grudnia 2017 r. w szkole realizowany był program edukacyjny pod taką właśnie nazwą. Nauczycielki matematyki p. Anna Dobrowolska-Urbanek i p. Iwona Kasprzak przystąpiły do IV edycji konkursu grantowego w ramach programu ”mPotęga”, ich pomysł na rozwijanie umiejętności matematycznych został nagrodzony przez Fundację mBanku dofinansowaniem w wysokości 8 tys. złotych. Nauczycielkom zależało na stworzeniu możliwości do eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzenia ciekawości uczniów oraz uświadomieniu wychowankom, że nauka matematyki może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna.

W ramach projektu gimnazjaliści brali udział w różnorodnych formach edukacji matematycznej: przeprowadzono cykl warsztatów opartych na metodzie eksperymentu oraz rozwijających wyobraźnię przestrzenną nt. geometrii kartki papieru, warsztaty rozwijające zainteresowania uczniów matematyką (rozwiązywanie i układanie zagadek, rebusów i łamigłówek logicznych), zajęcia z gier logicznych i strategicznych, wydano kilka numerów gazetki pn. „Rozmaitości matematyczne”, przeprowadzono debatę oksfordzką „Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”, odbył się również wieczór z matematyką. Główną atrakcją tego spotkania była gra terenowa, podczas której gimnazjaliści rywalizowali parami, a ich celem było znalezienie na terenie szkoły, sześciu ukrytych kopert oznaczonych wybranym logo, a następnie rozwiązanie tych zadań. Taka forma organizowania czasu wolnego bardzo spodobała się uczniom, chętnie wzięliby udział w kolejnych tego typu spotkaniach. Podsumowaniem wieczoru było wręczenie nagród dla najlepszych zespołów, ponadto każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę za udział w spotkaniu.

Organizatorki zajęć zaproponowały uczniom bardzo zróżnicowane formy aktywności matematycznej tak, aby każdy chętny uczeń mógł wziąć udział w projekcie, wystarczyły tylko chęci. Taki sposób nauki matematyki jest bardzo skuteczny: uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez działanie, zupełnie inaczej niż podczas typowych lekcji, aktywność poznawcza jest na wysokim poziomie, ponadto kształtowane są postawy przedsiębiorcze gimnazjalistów.

W piątek 12 stycznia br. nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu. Pan dyrektor Zdzisław Biernacki oraz pani wicedyrektor Zuzanna Gwarys wręczyli nagrody uczestnikom projektu. Najlepsi w konkursie matematycznym – Lidze Zadaniowej byli: Weronika Kuzara (I m-ce), Kacper Lewicki (II m-ce) oraz Marta Kucharska (III m-ce), oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych gimnazjaliści otrzymali piękne puchary. Doceniono również uczennice, które znalazły się tuż za podium: Weronikę Tokarek, Klaudię Wachowską, Patrycję Wojtynę i Dominikę Rutowicz. Zwycięzcami konkursu na rebus lub krzyżówkę matematyczną zostali: Justyna Jermak, Jakub Fornal i Mateusz Polak. Nagrody odebrali także uczniowie, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem podczas realizacji projektu: Justyna Jermak, Justyna Misztal, Angelika Solarz, Hubert Wilczyński i Mateusz Polak.

Dyrektorzy serdecznie gratulowali nagrodzonym uczniom, dziękowali za tak liczny udział we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach programu grantowego. Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymały organizatorki - nauczycielki matematyki p. Anna Dobrowolska-Urbanek i p. Iwona Kasprzak. Uczniowie podziękowali gromkimi brawami.

 

„Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”

Email Drukuj PDF

to tytuł debaty, która odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim.

Uczestnikami debaty oksfordzkiej byli: p. dyrektor Zuzanna Gwarys, nauczyciele: p. Anna Szyłko, ks. Tomasz Bäcker, p. Teresa Mostowska, p. Anna Dobrowolska-Urbanek, p. Iwona Kasprzak (opiekun uczniowskiego projektu edukacyjnego), zaproszeni uczniowie oddziałów gimnazjalnych i oddziałów szkoły podstawowej.

Debatę zorganizowano, by odpowiedzieć na pytanie „Po co ja się tego uczę?”, często zadawane przez uczniów podczas lekcji matematyki. Były również inne, ważne powody: uczniowie oddziałów gimnazjalnych mają obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na wybrany temat, stąd grupa uczniów klasy 2a podjęła się zorganizowania debaty. Ponadto w okresie od września do grudnia 2017 r. w szkole realizowany jest program grantowy mPotęga finansowany przez Fundację mBanku pn. „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!” pod opieką nauczycielek matematyki p. Anny Dobrowolskaiej-Urbanek i p. Iwony Kasprzak.

Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały aż 8 tygodni. Debata oksfordzka ma określony przebieg. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. „Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”. Debacie przewodniczył Marszałek, który prowadził dyskusję i czuwał nad przestrzeganiem zasad. Po prawej stronie Marszałka zasiadła grupa Propozycji (ZA), a po lewej grupa Opozycji (PRZECIW). W debacie oksfordzkiej zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej i wszelkie inne niekulturalne zachowania.

Uczniowie z grupy Propozycji i grupy Opozycji przedstawiali na przemian swoje argumenty i podważali argumentację drużyny przeciwnej, dyskusja była bardzo interesująca. Grupa Propozycji wskazywała niezbędność matematyki we wszystkich sferach życia (w kuchni – odmierzanie i przeliczanie ilości potrzebnych produktów, w krawiectwie – zdejmowanie miary i szacowanie ilości potrzebnego materiału, w rolnictwie – obliczanie ilości potrzebnego ziarna do zasiewu i szacowaniu zysku z upraw, podczas urządzania mieszkania – obliczanie ilości potrzebnych materiałów do wykończenia wnętrz i sporządzania kosztorysu inwestycji, podczas korzystania z usług bankowych – kredyty, pożyczki, lokaty itd.). Grupa Opozycji dzielnie odpierała argumentację, próbując widownię przekonać, że dla ułatwienia można wprowadzić np. miary: mały – średni – duży, albo zamiast usług bankowych – korzystać z barteru.

Przedstawiciele każdej z grup podsumowali swoją argumentację, wówczas nastąpiły dwa głosowania widowni i zaproszonych gości. W pierwszym publiczność odpowiedziała, co myśli na temat tezy: „Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”. Wynik tego głosowania zaskoczył nawet nauczycielki matematyki J! 92% publiczności stwierdziło, że matematyka jest potrzebna w życiu i tylko 8% było odmiennego zdania. Drugie głosowanie dotyczyło wskazania zwycięzcy debaty – określenia, czyje argumenty były bardziej przekonujące. Zdecydowana większość oddała swój głos za grupą Propozycji.

Po debacie p. dyrektor Zuzanna Gwarys podziękowała uczniom i nauczycielkom, doceniła wkład i zaangażowanie w przygotowanie tego przedsięwzięcia. Zwróciła uwagę, że bardzo trudno znaleźć argumenty przeciw tezie „Czy matematyka jest potrzebna w życiu?”, ponieważ wiadomo, że Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!

 

Wieczór z matematyką

Email Drukuj PDF

Późnym popołudniem w piątek 24 listopada br. w naszej szkole odbyły się zajęcia dla uczniów oddziałów gimnazjalnych realizowane w ramach grantu edukacyjnego mPotęga pn. „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!”.

W pałacowych komnatach zebrała się grupa ponad 30 uczniów, chętnych do realizacji tego przedsięwzięcia. Spotkanie rozpoczęło się warsztatami origami, podczas których uczniowie uczyli się tworzyć bryłę Platońską – dwunastościan foremny. Było to nie lada wyzwanie! Na szczęście zakończone sukcesem.

Główną atrakcją tego wieczoru była matematyczna gra terenowa. Gimnazjaliści rywalizowali parami, ich celem było znalezienie na terenie szkoły, sześciu ukrytych kopert oznaczonych wybranym logo, a następnie rozwiązanie tych zadań. W tej konkurencji zwyciężyli:

I miejsce: Klaudia Wachowska i Patrycja Wojtyna (kl. 2b)

II miejsce: Dominik Gembka i Kacper Lewicki (kl. 2a)

III miejsce Paulina Kawałek i Roksana Tomczyk (kl. 3a).

Warto dodać, że bardzo atrakcyjne nagrody dla uczniów zapewnił sponsor – fundacja mBanku.

Taka forma organizowania czasu wolnego bardzo spodobała się uczniom, chętnie wzięliby udział w kolejnych tego typu spotkaniach.

Podsumowaniem spotkania było wręczenie nagród dla najlepszych zespołów, ponadto każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę z udział w spotkaniu.

Dziękujemy za zaangażowanie! Gratulujemy!

Organizatorki:

mgr Anna Dobrowolska-Urbanek

mgr Iwona Kasprzak

 

Działania październikowe

Email Drukuj PDF

W październiku w ramach działań programu grantowego uczniowie uczestniczyli w rożnego rodzaju zajęciach:

- warsztatach rozwijających zainteresowania uczniów matematyką (rozwiązywanie i układanie zagadek, rebusów i łamigłówek logicznych);

- warsztatach origami, podczas których powtórzono i utrwalono własności figur płaskich (zajęcia nt. geometrii kartki papieru);

- warsztatach opartych na metodzie eksperymentu (eksperymenty dotyczyły m. in. odkrycia istnienia liczby π i obliczenia jej przybliżonej wartości - obliczyć stosunek długości obwodu koła do średnicy koła, zadanie należy wykonać z możliwie dużą starannością i dokładnością);

- zajęciach z gier logicznych i strategicznych;

Została również przygotowana tablica z informacjami nt. realizowanych działań projektowych, która znajduje się na szkolnym korytarzu i jest systematycznie aktualizowana.

Ponadto ukazały się dwa numery czasopisma matematycznego pn. „Rozmaitości matematyczne” zawierającego informacje nt. realizacji projektu, zagadki i ciekawostki matematyczne oraz zadania Matematycznej Ligi Zadaniowej – indywidualnego konkursu.

 

Działania wrześniowe

Email Drukuj PDF

We wrześniu została przeprowadzona rekrutacja uczniów do udziału w projekcie, uczniowie zostali podzieleni na grupy. Odbyły się spotkania, podczas których zebrano propozycje zagadnień, nad którymi uczniowie chcą pracować. Przeprowadzono zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów matematyką (rozwiązywanie zagadek, rebusów i łamigłówek logicznych). Zorganizowano Dzień Tabliczki Mnożenia (przeprowadzono egzamin w formie pisemnej, udział wzięli wszyscy uczniowie klas IV-VII oraz uczniowie klas II-III gimnazjalnych).

 

Informacje nt. programu grantowego Fundacji mPotęga

Email Drukuj PDF

W naszej szkole w okresie od września do grudnia 2017 r. będzie realizowany projekt pn. "Matematyka jak kurz - jest wszędzie i już!".

Działaniami zostaną objęci wszyscy uczniowie oddziałów gimnazjalnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez dwie nauczycielki matematyki: p. Annę Dobrowolską-Urbanek i p. Iwonę Kasprzak.

Więcej informacji nt. programu grantowego na stronie: mFundacji

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

 

Jest potęga w „mPotędze”!

Email Drukuj PDF

Uczniowie gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim chętnie uczestniczą w działaniach rozwijających ich talenty i zainteresowania matematyczne. Włączają się w innowacje i dodatkowe projekty, walczą w konkursach i zawodach, np. w Marszu Matematycznym na Orientację, w Grze Matematyczno-Fizyczno-Informatycznej, etc., a są to działania organizowane przez uniwersytety w Opolu i Wrocławiu. Gimnazjaliści z Lewina uczestniczą i zajmują wysokie lokaty w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny oraz w konkursach takich jak np. Omnibus, gdzie należy się wykazać wszechstronną wiedzą. Tym razem nauczycielki matematyki naszego gimnazjum zawalczyły o zdobycie grantu w programie pod nazwą „mPotęga” i … zwyciężyły! Panie Anna Dobrowolska-Urbanek i Iwona Kasprzak stworzyły projekt pt. „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!”. Oto kilkanajważniejszych informacji…

Od czterech lat Fundacja mBanku prowadzi program grantowy zatytułowany „mPotęga”, który ma za cel rozwijanie pasji matematycznych uczniów na wszystkich poziomach edukacji oraz w ramach organizacji pozarządowych, wyższych uczelni i bibliotek publicznych. Nabór odbywa się co roku, już dofinansowanych zostało 175 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej w 304 projektach, kwotą 1,77 mln złotych. Na tegoroczną edycję przeznaczono 1,5 mln złotych, dofinansowując rekordową ilość wniosków, bo aż 262! Zgłosiły się 189 szkoły podstawowe oraz 73 gimnazja i szkoły średnie. Kluczową rolę odgrywają tu nauczyciele matematyki; kreatywni i chętni do wyjścia poza schematy, którzy chcą w swoich uczniach wzbudzić zainteresowania matematyczne, pracując w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Udział w programie „mPotęga” stwarza takie możliwości najmłodszym uczniom poprzez dofinansowanie gier planszowych i terenowych, quizów matematycznych oraz zabaw edukacyjnych a także stworzenie warsztatów wspierających pracę rodziców i dzieci zmierzającą do pokonywania trudności w uczeniu się matematyki. Starsi uczniowie mogą skorzystać z pokazów i zajęć matematycznych tworzonych wspólnie przez nauczyciela i uczniów, są to m.in. gry terenowe i miejskie, quizy oraz filmiki edukacyjne zachęcające do spojrzenia na matematykę jako dziedzinę piękną i przydatną w życiu. Nieszablonowe podejście do matematyki pozwala nauczycielom i uczniom przezwyciężać rutynę i schematy w nauczaniu i uczeniu się tego przedmiotu. Te walory stworzonych projektów są brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców. A jest o co walczyć, bo przyznawane są granty w wysokości od 2 do 8 tysięcy złotych. Projekt opracowany przez panie matematyczki – Annę Dobrowolską - Urbanek i Iwonę Kasprzak , zatytułowany „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!” opiera się na kilku założeniach. Są to:

 1. Stworzenie możliwości eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzania ciekawości uczniów i chęci do nauki.
 2. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków i poprawnego argumentowania.
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Ukształtowanie poczucia własnej wartości i skuteczności gimnazjalistów, odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu.
 5. Uświadomienie uczniom, że edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna.
 6. Zwiększenie aktywności poznawczej uczniów, ich postawy twórczej, wzbudzanie emocji, zwiększenie motywacji.
 7. Nawiązywanie bliższych znajomości na podłożu naukowym wśród uczniów o podobnych zainteresowaniach.
 8. Kształcenie zarówno w aspekcie dydaktycznym jak i wychowawczym ukierunkowane na kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych.
 9. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
Kapituła mPotęgi przyznała już granty, ale trzydzieści najciekawszych pomysłów na inspirujące zajęcia z matematyki zgłoszone w IV edycji konkursu bierze udział w głosowaniu internetowym i ma szansę zdobyć dodatkowe 5 tysięcy złotych. Internauci z całej Polski mogą zagłosować na swojego faworyta za pośrednictwem strony internetowej https://mpotęga.pl/glosowanie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu, życzymy siły i determinacji w dążeniu do celu, jakim jest uczynienie z matematyki nauki jeszcze bardziej ciekawej,  zrozumiałej i  bliskiej życiu.