Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

w Lewinie Brzeskim

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Innowacja? Owszem, w naszym Gimnazjum także!

Email Drukuj PDF

Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w polskiej szkole stało się rzeczywistością. Przystępując do działania tego rodzaju, należy najpierw opracować stosowną dokumentację; sformułować założenia innowacji oraz plan innowacji, znaleźć grupę uczniów chętnych do dodatkowej pracy, no i działać! W naszym gimnazjum przeprowadzona została innowacja zatytułowana „Matematyka (nieco) inaczej”, której pomysłodawczyniami i  moderatorkami były nauczycielki matematyki, panie Anna Dobrowolska-Urbanek i Iwona Kasprzak. Aktualnie prowadzone są zajęcia innowacji pt. "Szkolny Ośrodek Kariery - zadbaj o swoją przyszłość" której opiekunkami są nauczycielki pani Anna Dobrowolska-Urbanek i Małgorzata Góźdź.

Tym razem do działania przystąpili językowcy. Polonistka Jolanta Łuczyńska, germanistka Ewa Tabian – Kania oraz anglistka Ewa Sierakowska opracowały założenia innowacji, którą nazwały „Kultura na językach”. Od września zadania z języka niemieckiego przejęła pani Gabriela Eisele. Ogólnie rzecz objaśniając, chodziło o połączenie kompetencji językowych uczniów w zakresie trzech języków. Pierwszym etapem było przeprowadzenie zajęć na jeden z pięciu zaplanowanych tematów, następnie odbywało się spotkanie, podczas którego uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności lingwistyczne. W czerwcu uczniowie wraz z nauczycielkami uczestniczyli w warsztatach językowych zorganizowanych w ramach „Nocy w Pałacu”. Wtedy to uczestnicy innowacji wykonali różne ćwiczenia, m.in. polegające na wykorzystywaniu słownictwa na temat teatru we wszystkich trzech językach. Była praca w grupach, samodzielna oraz drużynowa. Poza pracą były też konkursy, zabawy, wspólne spędzenie czasu. Na marginesie trzeba dodać, że każda noc w Pałacu jest ciekawym przeżyciem, zawsze coś się dzieje. Uczniowie bardzo lubią te spotkania i chętnie przygotowują ich program.

 

Wyjazdy do teatru im. Jana Kochanowskiego na spektakl pt. „Szalone nożyczki” i kina Helios na film pt. „Mały Książę”, wizyta w opolskim muzeum oraz przygotowanie krótkiego programu zatytułowanego „Śląsk wielokulturowy” były świetnymi  okazjami do rozmów na temat kultury. Rozmów po polsku, angielsku i niemiecku, należy dodać. Uczniowie traktowali pracę podczas zajęć innowacji jako sposobność do dodatkowego kontaktu z językami w towarzystwie rówieśników, a jednocześnie pod okiem nauczycielek, które dbały o poprawność wykonywanych ćwiczeń. Popularną i inspirującą metodą pracy jest metoda stacji zadaniowych, która poza merytorycznymi korzyściami daje możliwość doskonalenia umiejętności pracy w grupie. Tę metodę podczas zajęć stosujemy często, bo  jest pożyteczna i zachęcająca do kreatywności. Założeniem innowacji „Kultura na językach” było rozwijanie kompetencji językowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z teatrem, filmem, sztuką. Dobór nowoczesnych metod pracy, ciekawe formy działania, wyjazdy, nocowanie w Pałacu – wszystko to miało służyć zachęceniu uczniów do nauki poprzez zabawę  i uatrakcyjnienie  zajęć.

Ostatecznym podsumowaniem innowacji była prezentacja podczas spotkania Dyrektorów Szkół Innowacyjnych, która odbyła się 18 grudnia w naszym Gimnazjum. Kilkudziesięciu dyrektorów   ze szkół naszego województwa zapoznanych zostało z  założeniami innowacji,  obejrzało kilka ćwiczeń wykonywanych przez uczniów. Goście w niektórych z nich wzięli też czynny udział. Powstał kolaż słownikowy związany z Bożym Narodzeniem, bo czas był po temu, plakaty objaśniające słownictwo dotyczące kultury, ćwiczenia asocjacyjne ”COOL”tura, praca metodą stacji, polegająca na korekcie błędów językowych w tekstach kolęd , była też tzw. uzupełnianka, czyli ćwiczenia z luką oraz scenka pt. „Przed kasa w teatrze”.

Pani Prezes Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Irena Koszyk, podziękowała uczniom i ich opiekunkom za pracę i za prezentację innowacji. Zachęciła wszystkich nauczycieli  do podejmowania działań tego rodzaju jako inspirujących, rozwijających i dających nowe kompetencje zarówno uczniom jak i nauczycielom. Cieszymy się z każdego sukcesu naszych uczniów, a takim można nazwać pracę w ramach każdej innowacji, również innowacji „Kultura na językach”.