Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

w Lewinie Brzeskim

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Kultura na językach

Przedświątecznie i innowacyjnie w Pałacu

Email Drukuj PDF

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lewinie Brzeskim należą do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych zrzeszającego szkoły, w których podejmowane są różne rodzaju nowatorskie zadania, wykorzystujące nowoczesne metody pracy, środki dydaktyczne i wciąż rozwijające się kompetencje technologii informatycznej uczniów i nauczycieli. Tradycją są spotkania Dyrektorów tych szkół w kolejnych placówkach i dzielenie się doświadczeniami z pracy z uczniami.

Tym razem Dyrektorzy zostali zaproszeni do Lewina Brzeskiego, gdzie połączonymi siłami obydwu naszych szkół, przygotowana została prezentacja dokonań uczniów i nauczycieli. Zaproszonych gości przywitali gospodarze, Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, pani Zuzanna Gwarys i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika, pan Zdzisław Biernacki. W imieniu władz miasta wystąpił wiceburmistrz, pan Dariusz Struski, który przywitał gości i zaprosił do obejrzenia programu przygotowanego z okazji seminarium Dyrektorów SIS.  Tak więc spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania Pałacu, siedziby Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim. Następnie goście udali się na piętro, gdzie odbyła się prezentacja podsumowująca pracę w ramach innowacji pt. „Kultura na językach” . Nauczycielki będące pomysłodawczyniami i moderatorkami innowacji: polonistka Jolanta Łuczyńska, anglistka Ewa Sierakowska i germanistka Gabriela Eisele wprowadziły gości w tematykę działań. W początkowej fazie pracy zadania z języka niemieckiego zaplanowała i prowadziła nauczycielka języka niemieckiego,  pani Ewa Tabian-Kania. Innowacja  obejmowała zadania w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim, a dotyczyła kina, teatru i sztuki. Uczniowie uczestniczyli  w dodatkowych zajęciach poświęconych rozwijaniu ich kompetencji językowych, tzn. wzbogacaniu słownictwa, doskonaleniu i utrwalaniu już posiadanych wiadomości i umiejętności. Były wyjazdy; do teatru im. Jana Kochanowskiego  w Opolu na spektakl pt. „Szalone nożyczki” i do kina Helios na film pt. „Mały Książę”, wizyta w Muzeum Śląska Opolskiego, warsztaty językowe podczas „Nocy w Pałacu” oraz spotkania robocze, na których poznawali zaplanowany materiał. Prezentacja przedstawiona podczas spotkania SIS polegała na ćwiczeniach językowych przeprowadzonych różnymi metodami. Tak więc było ćwiczenie asocjacyjne do hasła COOLtura, plakat-kolaż  „Boże Narodzenie” wykonany w trzech językach, ćwiczenia z luką, czyli uzupełnianie podanych tekstów, scenki „Przed kasą w teatrze” w językach polskim, angielskim i niemieckim a także  ćwiczenie będące korektą błędów w tekstach kolęd. To zadanie wykonane zostało jako praca metodą stacji zadaniowych. Przez cały czas trwania prezentacji uczniowie mieli do dyspozycji słowniki językowe oraz inne potrzebne środki dydaktyczne. Do pracy zaprosili też gości, którzy chętnie wzięli udział w zadaniach i zdaje się, że świetnie się przy tym bawili. Jak miło chociaż na chwilę znowu być uczniem! Pani Irena Koszyk, Prezes Stowarzyszenia SIS,  podziękowała uczestnikom zajęć innowacji „Kultura na językach” i ich opiekunkom za pomysł, kreatywność, zapał do pracy i świadomość rozwoju kompetencji. Były też świąteczne podarunki dla wszystkich.

Więcej…
 

Innowacja? Owszem, w naszym Gimnazjum także!

Email Drukuj PDF

Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w polskiej szkole stało się rzeczywistością. Przystępując do działania tego rodzaju, należy najpierw opracować stosowną dokumentację; sformułować założenia innowacji oraz plan innowacji, znaleźć grupę uczniów chętnych do dodatkowej pracy, no i działać! W naszym gimnazjum przeprowadzona została innowacja zatytułowana „Matematyka (nieco) inaczej”, której pomysłodawczyniami i  moderatorkami były nauczycielki matematyki, panie Anna Dobrowolska-Urbanek i Iwona Kasprzak. Aktualnie prowadzone są zajęcia innowacji pt. "Szkolny Ośrodek Kariery - zadbaj o swoją przyszłość" której opiekunkami są nauczycielki pani Anna Dobrowolska-Urbanek i Małgorzata Góźdź.

Tym razem do działania przystąpili językowcy. Polonistka Jolanta Łuczyńska, germanistka Ewa Tabian – Kania oraz anglistka Ewa Sierakowska opracowały założenia innowacji, którą nazwały „Kultura na językach”. Od września zadania z języka niemieckiego przejęła pani Gabriela Eisele. Ogólnie rzecz objaśniając, chodziło o połączenie kompetencji językowych uczniów w zakresie trzech języków. Pierwszym etapem było przeprowadzenie zajęć na jeden z pięciu zaplanowanych tematów, następnie odbywało się spotkanie, podczas którego uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności lingwistyczne. W czerwcu uczniowie wraz z nauczycielkami uczestniczyli w warsztatach językowych zorganizowanych w ramach „Nocy w Pałacu”. Wtedy to uczestnicy innowacji wykonali różne ćwiczenia, m.in. polegające na wykorzystywaniu słownictwa na temat teatru we wszystkich trzech językach. Była praca w grupach, samodzielna oraz drużynowa. Poza pracą były też konkursy, zabawy, wspólne spędzenie czasu. Na marginesie trzeba dodać, że każda noc w Pałacu jest ciekawym przeżyciem, zawsze coś się dzieje. Uczniowie bardzo lubią te spotkania i chętnie przygotowują ich program.

Więcej…
 

„Kultura na językach”, kolejna innowacja w lewińskim gimnazjum

Email Drukuj PDF

Świadomość językowa dotyczy naszego języka ojczystego, ale także każdego, którym się posługujemy. Podstawowym kryterium jest użyteczność danego języka, dlatego budowanie a następnie rozwijanie kompetencji językowych uczniów, jest priorytetem w nauczaniu i uczeniu się. Nasi uczniowie mają zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego. Chcąc pomóc im w uświadomieniu sobie przydatności znajomości języków obcych, zaproponowałyśmy pracę w ramach innowacji edukacyjnej zatytułowanej „Kultura na językach”. Zajęcia są prowadzone przez nauczycielki wszystkich trzech języków, poza tym opierają się na wizytach w placówkach kulturalnych.

Jako pierwszy uczniowie odwiedzili opolski Teatr im. Jana Kochanowskiego i obejrzeli spektakl pt. „Szalone nożyczki”. Przed wyjazdem do teatru uczestnicy zajęć innowacyjnych zapoznali się lub przypomnieli sobie słownictwo związane ze sceną teatralną, przedstawieniem, grą aktorską, etc. Rozmowy o tej tematyce prowadzone były i będą po polsku, angielsku i niemiecku. Ciekawi jesteśmy, jak sami zainteresowani ocenią stopień trudności tych ćwiczeń językowych. Uczenie się to nieustanny rozwój, również w dziedzinie języków, a efektem jest komunikacja, czyli świadomość posiadanych wiadomości i umiejętności. Zatem uczestnikom zajęć innowacyjnych życzymy umiejętnego wykorzystania sposobności i frajdy ze zdobywanych kompetencji. W myśl sentencji, iż „Wiedzę buduje się z faktów, jak dom z kamieni, ale zbiór faktów nie jest wiedzą, tak jak stos kamieni nie jest domem”, będziemy układać, porządkować i rozwijać umiejętności językowe naszych uczniów.

Jolanta Łuczyńska, Ewa Sierakowska i Ewa Tabian-Kania