Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

w Lewinie Brzeskim

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witamy na stronie Gimnazjum w Lewinie Brzeskim

„Trzymaj formę aktywnie i zdrowo”

Email Drukuj PDF

„Trzymaj formę aktywnie i zdrowo” w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji XI ogólnopolskiego programu edukacyjnego

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków przystąpiło do realizacji programu edukacyjnego" Trzymaj formę" przy współpracy z Powiatowym Inspektoratem Sanitarno- Epidemiologicznym w Brzegu. Organizatorami programu są Główny Inspektor Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”. Głównym celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o indywidualną odpowiedzialność i wolny wybór jednostki. Do celów szczegółowych należało kształtowanie postaw i zachowań oraz poszerzenie wiedzy  na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety oraz aktywności ruchowej człowieka. Dostarczenie wiedzy jak czytać informacje zamieszczone na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętne wybieranie tych zdrowych. Zachęcenie, poprzez młodzież, dorosłych do pogłębiania wiedzy, sprawdzania jakości produktów wprowadzanych do domowej kuchni oraz do podjęcia aktywności ruchowej dostosowanej do wieku, stanu zdrowia i możliwości psychoruchowej. Program realizowany był na lekcjach wychowania fizycznego (w ramach edukacji zdrowotnej), biologii, chemii oraz na różnych formach zajęć pozalekcyjnych. Program skierowany był głównie do uczniów, a przez nich do dorosłych.

Więcej…
 

Jak nie czytam, jak czytam

Email Drukuj PDF

1 czerwca 2017 r. po raz drugi wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo.

Zobacz

 

Konkurs ze znajomości treści lektur pt. „Lektury? – Znam!” rozstrzygnięty po raz trzeci

Email Drukuj PDF

Powszechnie panująca opinia mówi, że młodzi ludzie czytają bardzo mało albo wcale, na szczęście nie jest to bezwzględną prawdą. Uczniowie naszego gimnazjum już po raz trzeci stanęli w szranki konkursowe i zmierzyli się ze sprawdzianem znajomości lektur szkolnych. Stosownie do wieku uczestnicy rozwiązywali testy, na które złożyły się zadania zamknięte i otwarte. Drugim etapem była dłuższa wypowiedź pisemna na temat lektur. Uczniowie klasy pierwszej odpowiadali na pytania dotyczące tylko lektur z klasy pierwszej, ale już uczniowie klasy drugiej i trzeciej mieli więcej zadań, bo byli pytani o lektury od klasy pierwszej do drugiej lub trzeciej. Klucz odpowiedzi wymagał precyzyjnych wiadomości, punktowane były tylko pełne i jasne odpowiedzi. Praca pisemna była wypowiedzią na jeden temat wybrany z trzech proponowanych. Tu oceniane były: temat, kompozycja, styl wypowiedzi, poprawność językowa, ortografia i interpunkcja. Wszak to była praca polonistyczna. Uczestnik konkursu mógł w zależności od etapu wiekowego  otrzymać różną ilość punktów przeliczanych następnie na wynik procentowy.

Wśród dwudziestu dwóch uczestników konkursu najwyższe wyniki osiągnęły następujące uczennice:

 • klasy pierwsze – Alicja Piskozub z kasy 1c – 91%
 • klasy drugie – Weronika Zielińska z klasy 2b – 89%
 • klasy trzecie – Magdalena Olbert z klasy 3a – 91% i Karolina Mielczarek z klasy 3a – 91%

Wszystkim uczestnikom konkursu „Lektury? – Znam!” serdecznie dziękujemy, a zwyciężczyniom  gratulujemy sukcesu!!!

Organizatorki

Małgorzata Góźdź i Jolanta Łuczyńska

 

Jest potęga w „mPotędze”!

Email Drukuj PDF

Uczniowie gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim chętnie uczestniczą w działaniach rozwijających ich talenty i zainteresowania matematyczne. Włączają się w innowacje i dodatkowe projekty, walczą w konkursach i zawodach, np. w Marszu Matematycznym na Orientację, w Grze Matematyczno-Fizyczno-Informatycznej, etc., a są to działania organizowane przez uniwersytety w Opolu i Wrocławiu. Gimnazjaliści z Lewina uczestniczą i zajmują wysokie lokaty w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny oraz w konkursach takich jak np. Omnibus, gdzie należy się wykazać wszechstronną wiedzą. Tym razem nauczycielki matematyki naszego gimnazjum zawalczyły o zdobycie grantu w programie pod nazwą „mPotęga” i … zwyciężyły! Panie Anna Dobrowolska-Urbanek i Iwona Kasprzak stworzyły projekt pt. „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!”. Oto kilkanajważniejszych informacji…

Od czterech lat Fundacja mBanku prowadzi program grantowy zatytułowany „mPotęga”, który ma za cel rozwijanie pasji matematycznych uczniów na wszystkich poziomach edukacji oraz w ramach organizacji pozarządowych, wyższych uczelni i bibliotek publicznych. Nabór odbywa się co roku, już dofinansowanych zostało 175 tysięcy dzieci i młodzieży szkolnej w 304 projektach, kwotą 1,77 mln złotych. Na tegoroczną edycję przeznaczono 1,5 mln złotych, dofinansowując rekordową ilość wniosków, bo aż 262! Zgłosiły się 189 szkoły podstawowe oraz 73 gimnazja i szkoły średnie. Kluczową rolę odgrywają tu nauczyciele matematyki; kreatywni i chętni do wyjścia poza schematy, którzy chcą w swoich uczniach wzbudzić zainteresowania matematyczne, pracując w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Udział w programie „mPotęga” stwarza takie możliwości najmłodszym uczniom poprzez dofinansowanie gier planszowych i terenowych, quizów matematycznych oraz zabaw edukacyjnych a także stworzenie warsztatów wspierających pracę rodziców i dzieci zmierzającą do pokonywania trudności w uczeniu się matematyki. Starsi uczniowie mogą skorzystać z pokazów i zajęć matematycznych tworzonych wspólnie przez nauczyciela i uczniów, są to m.in. gry terenowe i miejskie, quizy oraz filmiki edukacyjne zachęcające do spojrzenia na matematykę jako dziedzinę piękną i przydatną w życiu. Nieszablonowe podejście do matematyki pozwala nauczycielom i uczniom przezwyciężać rutynę i schematy w nauczaniu i uczeniu się tego przedmiotu. Te walory stworzonych projektów są brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców. A jest o co walczyć, bo przyznawane są granty w wysokości od 2 do 8 tysięcy złotych. Projekt opracowany przez panie matematyczki – Annę Dobrowolską - Urbanek i Iwonę Kasprzak , zatytułowany „Matematyka jak kurz – jest wszędzie i już!” opiera się na kilku założeniach. Są to:

 1. Stworzenie możliwości eksperymentowania, pogłębiania treści, rozbudzania ciekawości uczniów i chęci do nauki.
 2. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków i poprawnego argumentowania.
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Ukształtowanie poczucia własnej wartości i skuteczności gimnazjalistów, odpowiedzialności nie tylko za swoje dokonania, ale i efekty pracy całego zespołu.
 5. Uświadomienie uczniom, że edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna.
 6. Zwiększenie aktywności poznawczej uczniów, ich postawy twórczej, wzbudzanie emocji, zwiększenie motywacji.
 7. Nawiązywanie bliższych znajomości na podłożu naukowym wśród uczniów o podobnych zainteresowaniach.
 8. Kształcenie zarówno w aspekcie dydaktycznym jak i wychowawczym ukierunkowane na kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych.
 9. Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
Kapituła mPotęgi przyznała już granty, ale trzydzieści najciekawszych pomysłów na inspirujące zajęcia z matematyki zgłoszone w IV edycji konkursu bierze udział w głosowaniu internetowym i ma szansę zdobyć dodatkowe 5 tysięcy złotych. Internauci z całej Polski mogą zagłosować na swojego faworyta za pośrednictwem strony internetowej https://mpotęga.pl/glosowanie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu, życzymy siły i determinacji w dążeniu do celu, jakim jest uczynienie z matematyki nauki jeszcze bardziej ciekawej,  zrozumiałej i  bliskiej życiu.

 

Niezawodni, pomocni, profesjonalni…

Email Drukuj PDF

„Dobrodziejstwa innym świadczyć jest piękniej i przyjemniej, niż je odbierać.”

Epikur

Podsumowując miniony rok szkolny 2016/2017, wracamy do wielu wydarzeń, jakie były naszym udziałem. Przeżyliśmy piękne i wzruszające chwile, które dają radość i satysfakcję oraz budują naszą siłę i wiarę w sukces. Niestety, jak to w życiu, były też wydarzenia smutne czy niebezpieczne. Wówczas, kiedy tak ważna jest pomocna dłoń, dobra rada, wsparcie, zawsze mogliśmy jako społeczność Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim liczyć na obecność i fachową pomoc strażaków.

Każdy chłopiec kiedyś marzy o tym, żeby zostać strażakiem, pomagać ludziom , ratować ich i dobytek, walczyć z żywiołami, no i jeździć tym pięknym błyszczącym czerwonym wozem strażackim. Tymczasem służba strażaków to przede wszystkim ciężka praca, codzienne zmaganie się z bardzo niebezpiecznymi sytuacjami, pochylanie się nad potrzebującymi pomocy. Ich bezwarunkowe poświęcenie daje nam poczucie bezpieczeństwa w bardzo poważnych zdarzeniach, ale też w codziennym pokonywaniu trudności. I tak, kiedy trzeba było pomóc przy pielęgnacji drzew rosnących wokół pałacu, nasi strażacy nie odmówili pomocy i specjalistycznego sprzętu. Tak więc wszyscy przebywający na dziedzińcu pałacowym czy w innych miejscach w otoczeniu Gimnazjum  mogą czuć się bezpiecznie – żadna gałąź nie spadnie nam na głowę!

Innymi dużo trudniejszymi i wymagającymi fachowego ratowniczego przygotowania były sytuacje, kiedy strażacy służyli pomocą w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy nawet życia uczniów. Niedawno strażacy wsparli wydatnie akcję ratunkową prowadzoną przez nauczycieli wychowania fizycznego, panią Renatę Bartnicką i pana Romana Gołębiowskiego. W wyniku wspólnej akcji udzielenia pierwszej pomocy jednej z uczennic, przywrócone jej zostały funkcje życiowe. A sytuacja była nader niebezpieczna.

Nie ma większego daru, jak ten, który ratuje zdrowie i życie! A strażacy każdego dnia mają do wykonania zadania, których nie powierza się innym, bo to właśnie oni, strażacy są świetnie przygotowani do niesienia fachowej i błyskawicznej pomocy.

Dzisiaj serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, jakiej doświadczyliśmy ze strony panów strażaków. Jednocześnie życzymy im jak najmniejszej ilości interwencji i niebezpiecznych sytuacji w pełnieniu służby.

Społeczność Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

 

Weź książkę na wakacje

Email Drukuj PDF

Zachęcamy uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum do wypożyczenia książek na wakacje.

Do Waszej dyspozycji oddajemy ofertę księgozbioru pozyskanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 


Strona 3 z 33